Moselund Spejdercenter

Danmarks næste bedste center
  • Dansk
  • English
  • Deutsch

Mosmænd

På Moselund hedder de frivillige hjælper Mosmænd. Det er dem der vedligeholder centeret og hjælper til med at afvikle de lejre og aktiviteter der tilbydes i løbet af året.

At være mosmand er et ulønnet frivilligt arbejde, og de fleste mosmænd har en fortid som spejder, og en stor del er da også stadig aktive spejder hjemme i deres grupper.

Mosmændende mødes flere gange om året for at vedligeholde centeret. Nogle gange males der, andre gange skoves der brænde. Der er altid noget at gå i gang med på et spejdercenter.

Hver påske åbner de centeret, forstået på den måde at det er her man gør klar til året. Reb kigges efter, man åbner for vandet ned til lejrepladserne og der skal måske forberedes nye aktiviteter til årets sommerlejre...

At være mosmand er også lig med hygge. Hyggen må man ikke glemme.

Skulle DU have lyst til at være med på et aktiv og velfungerende spejdercenter, så tøv ikke med at kontakte Mosmands koordinatoren. Det er også til ham du tilmelder dig påskens "arbejdslejr".